Gramatyka angielska

Zmiana przymiotnika w rzeczownik.

W języku angielskim przymiotnik może stać się rzeczownikiem. Dzieje się tak w momencie kiedy ów przymiotnik przejmuje cechy rzeczownika.

Przykłady takich przymiotników zamieszczone są poniżej:

native – a native

American – an American

Trzeba zwrócić uwagę na pojawiający się w przypadku rzeczownika przedimek.

Spis zagadnień

previous page start next page