Gramatyka angielska

Zaimki wzajemne

Zaimkami w języku angielskim to „one another” i „each other”. Oznaczają one „sobie nawzajem”, „się nawzajem” oraz „siebie nawzajem”. Przykłady zastosowania tych zaimków przedstawiono poniżej:

They are made for each other. - Oni są stworzeni dla siebie nawzajem.


They can’t stand each other. - Oni nie mogą znieść siebie nawzajem.


Jak widać, zaimek „each other” najczęściej znajdzie zastosowanie w zwrotach, które dotyczą dwóch osób lub rzeczy. Inaczej wygląda to w przypadku zaimka „one another”, który powienien być zastosowany najczęście w wypadku, gdy mówimy o więcej niż dwóch osobach. Tak jak zostało to przedstawione na poniższych przykładach:Michael and his friends telephone one another.

Michał i jego przyjaciele często telefonują do siebie nawzajem.


The students help one another. - Studenci pomagają sobie nawzajem.

Spis zagadnień

previous page start next page