Gramatyka angielska

Zaimki pytające

Postać zaimków pytających zależy między innymi od tego, w jakiej formie występuje dany zaimek, co przedstawia poniższa tabela:

Forma Podmiotu

Forma Dopełnienia

Forma Dopełniacza

Who?

What?

Which?

Whom?, Who?

What?

Which?

Whose?

Of what?

Of which?, Whose?


To, którego z zaimków pytających użyjemy zależy również od tego, czego będzie dotyczyć nasza wypowiedź.


Zaimków: ‘who’, ‘whom’, ‘whose’ użyjemy, jeśli nasza wypowiedź będzie dotyczyła jakiejś osoby tak jak ma to miejsce w przedstawionych poniżej przykładach:


Who is she? – Kim ona jest?


Whose dog is this? – Czyj to pies?


Whom did he invited for dinner yesterday? – Kogo on wczoraj zaprosił na kolację?


Who are you looking for? – Kogo szukasz?


Jak widać na dwóch ostatnich przykładach, forma dopełnienia ‘whom’, może być zastąpiona przez formę ‘who’. Dzieje się tak, ponieważ forma ‘whom’ zarezerwowana jest dla języka pisanego oraz dla stylu formalnego, przez co w mowie potocznej najczęściej zaś zostaje zastąpiona przez ‘who’.


Zaimków: ‘what’ oraz ‘of what’ użyjemy, jeśli nasza wypowiedź będzie dotyczyć rzeczy tak jak zostało to przedstawione w poniższych przykładach:


What is that thing? – Co to za rzecz?


What are you talking about? - O czym ty mówisz?


You are doing this in the name of what? – Robisz to w imię czego?


What are you going to do? – Co zamierzasz zrobić?


Zaimków: ‘which’, ‘of which’ oraz ‘whose’ używa się zarówno w odniesienie do osób jak i w odniesieniu do rzeczy w sytuacji gdy chcemy dokonać wyboru spośród jakiejś grupy. Tak jak zostało to przedstawione n poniższych przykładach:


Which one of you is Michael? – Który z was to Michał?


Which will you take? – Który weźmiesz?


Which is your car? – Który to twój samochód?


Which one is the best? – Który jest najlepszy?

Spis zagadnień

previous page start next page