Gramatyka angielska

Future Perfect Continous

Tworzenie:

Zdania w czasie Future Perfect Continous tworzymy przez zastosowanie trzech czasowników posiłkowych. Operatorów 'will', 'have' oraz 'been' a następnie czasownika w fomie 'ing'. Tak jak ma to miejsce w przedstawionych poniżej przykładach:Osoba

Operator 'will'

Operator 'have'

Operator 'been'

Czasownik w formie 'ing'

Reszta zdania

He

will

have

been

running

tomorrow.


Formę pytającą zdania w czasie Future Perfect Continous tworzymy przez przesunięcie czasownika posiłkowego 'will' przed podmiot, tak jak ma to miejsce w przedstawionych poniżej przykładach:


He will have been running tomorrow. - Will he have been running tomorrow?


You will have been waiting for more - Will you have been waiting for me for

than two hours by 11 a.m. more than two hours by 11 a.m.?


Formę przeczącą zdania w czasie Future Perfect Continous tworzymy przez zastosowanie przeczenia 'not' po czasowniku posiłkowym 'have'. Tak jak ma to miejsce w poniższych przykładach:


He will have been running tomorrow. - He will not have been running tomorrow.


You will have been waiting for more - You will not have been waiting for more

than two hours by 11 a.m. than two hours by 11 a.m.


Użycie:Za pomocą tej formy wyrażamy, że w pewnym momencie w przyszłości zakończy się okres, w ciągu którego dana czynność się odbywała. Podobnie jak w Future Perfect często używamy wyrażeń ze słowem „by”.

By next month we will have been living here for two years.

By next week I will have been working in this company for twenty years.

Spis zagadnień

previous page start next page