Gramatyka angielska

Brak przedimka

Na ogół w języku angielskim rzeczownik poprzedzony jest przedimkiem, jednak nie jest to reguła bezwzględna, od której nie ma żadnych odstępstw. Nie będziemy stosować przedimków w sytuacji, gdy używamy danych rzeczowników w sensie ogólnym.

Tak jak dzieje się to w poniższych przykładach:

Inflation is rising. - Inflacja wzrasta.

People are worried about rising crime. - Ludzie są zmartwieni wzrostem przestępczości.


W obu przykładach wymienionych powyżej, rzeczowniki pełniły rolę pojęć ogólnych, w związku z czym nie zastosowaliśmy w ich wypadku przedimków.


Przedimków w języku angielskim nie będziemy również stosować mówiąc o różnych sportach. Tak jak na poniższych przykładach:


My husband plays basketball.

Golf is an expensive sport.


Nie użyjemy przedimka również w sytuacji, kiedy mówimy w sposób ogólny o rzeczownikach niepoliczalnych.


Information is important to any company. - Informacja jest ważna dla każdej firmy

Coffee is bad for you. - Kawa ci szkodzi.


Należy jednak pamiętać, że przedimek zastosujemy nawet w przypadku rzeczowników niepoliczalnych w momencie, gdy będziemy mówić o nich w sposób konkretny, tak jak jest to przedstawione na poniższych przykładach:


Pass me the coffee, please.


Widzimy więc, że mimo tego, iż mamy do czynienia z rzeczownikiem niepoliczalnym użyjemy przedimka określonego. Dzieje się tak, dlatego że skonkretyzowaliśmy rzeczownik, o który chodzi nam w naszej wypowiedzi.


Przedimek nie znajdzie zastosowania również w wypadku nazw krajów chyba, że oznaczają one wiele obszarów lub zawierają słowa takie jak: kingdom, state, republic czy union. Dzieje się tak ponieważ wymienione powyżej wyrazy są rzeczownikami i wymagają zastosowania przedimka.

Poniżej podane są przykłady tego typu rzeczowników:


Nie zastosujemy przedimka w państwach takich jak: Italy, Mexico, Bolivia, England


Zastosujemy natomiast w takich jak: the UK (United Kingdom), the USA (United States of America), the Irish Republic


Wielość Obszarów: the Netherlands, the Philippines, the British IslesPrzedimka nie zastosujemy również w przypadku, w którym rzeczownik będzie poprzedzony przez jakiś określnik.

Spis zagadnień

previous page start next page