Gramatyka angielska

Conditional Perfect

Tworzenie i użycie:

Czas ten tworzy się za pomocą operatorów would bądź should oraz grupy werbalnej z aspektem perfect.

1. Czas conditional perfect z formą would oznacza przekonanie, że czynność lub stan w przeszłości mogły się zdarzyć (ale tak się nie stało):

Tom would have been a very good lawyer. Tom byłby dobrym prawnikiem. (ale jest lekarzem)

2. Czas conditional perfect z formą should opisuje przekonanie o czymś, co ktoś powinien był zrobić w przeszłości:

Tom should have studied the law. Tom powinien był studiować prawo.

3. Czasu conditional perfect używamy również w następstwie czasów oraz okresach warunkowych, opisanych w dalszych rozdziałach.

Spis zagadnień

previous page start next page