Gramatyka angielska

Definite Article - przedimek określony

W związku z faktem, że przedimek określony 'the' ma swoje korzenie w zaimku wskazującym może zostać on zastosowany przed rzeczownikami wszystkich kategorii. Tak w wypadku nazw rzeczowników policzalnych w liczbie mnogiej oraz liczbie pojedynczej, jak i przed rzeczownikami niepoliczalnymi.

Przedimka określonego 'the' używamy, w sytuacji, w której mamy świadomość, że adresat naszej wypowiedzi wie lub bez problemu może domyślić się, jaką konkretną rzecz, osobę lub pojęcie mamy na myśli. Tak jak ma to miejsce w przedstawionych poniżej przykładach:


The apple you ate was rotten. – Jabłko, które zjadłeś, było zgniłe.

Did you lock the car? - Czy zamknąłeś samochód?


Zarówno w pierwszym zdaniu "The apple you ate was rotten.", jak i w drugim "Did you lock the car?", mamy na myśli konkretne, określone przedmioty znane odbiorcy naszego przekazu. Mówiąc więc "the apple" nie mamy na myśli każdego jabłka, tylko to konkretne, którego dotyczy nasza wypowiedź. W tym wypadku jabłka, które zjadł nasz rozmówca. Widzimy więc, że rozmówca wie o jakim konkretnym jabłku mu mówimy.

Podobnie jak ma to miejsce w przypadku drugiego zdania. Oczywiste jest, że pytając "Did you lock the car?" nie pytamy naszego rozmówcy czy zamknął jakieś bliżej nieokreślone auto.


Przedimek określony 'the' zostanie użyty również z rzeczownikiem, o którym już wcześniej mówiliśmy, przez co stał się on skonkretyzowany. Tak jak ma to miejsce w przykładzie podanym poniżej:There is a dog on the street. I think that the animal is stray.

Na ulicy jest pies. Myślę, że to zwierze jest bezpańskie.


She's got two children; a girl and a boy. The girl's eight and the boy's fourteen.

Ona ma dwoje dzieci; dziewczynkę i chłopca. Dziewczynka ma 8 lat, a chłopiec 14.


Co prawda w drugim zdaniu pierwszego przykładu użyliśmy innego rzeczownika, jednak nie zmienia to faktu, że jesteśmy w stanie bez trudu domyślić się, o jakie konkretnie zwierzę nam chodzi.

Podobnie przedstawia się sytuacja w wypadku drugiego przykładu, gdzie w pierwszym zdaniu rzeczownik ma przedimek nieokreślony, ale już w drugim jest to przedimek określony ze względu na to, że po pierwszym zdaniu wiemy już o jaką dziewczynkę i jakiego chłopca chodzi autorowi tej wypowiedzi.


Przedimka określonego używamy też w sytuacji kiedy mówimy o skonkretyzowanych punktach geograficznych. Tak jak ma to miejsce w przykładach podanych poniżej:


the North Pole - biegun północny

the equator - równik


Kolejną sytuacją w której użyjemy przedimka określonego jest sytuacja w której będziemy mówić o rzekach, jeziorach, morzach czy oceanach. Tak jak ma to miejsce na przedstawionych poniżej przykładach:


the Nile - Nil

the English Channel - Kanał La Manche

the Pacific - Pacyfik

the Baltic Sea - Bałtyk


"The", czyli przedimek określony będzie używany w wypadku rzeczowników określających rzeczy, osoby czy pojęcia, które są jedynymi takimi istniejącymi. Tak jak ma to miejsce na przedstawionych poniżej przykładach:the rain - deszcz

the sun - słońce

the wind - wiatr

the world - świat

the earth - ziemia

the moon - księżyc


Należy mieć jednak na uwadze fakt, że jeśli chcemy opisać pewne cechy tych rzeczowników, powinniśmy już użyć przedimków nieokreślonych "A" oraz "An", tak jak ma to miejsce w przedstawionych poniżej przykładach:I could hear the wind. - Mogę słyszeć wiatr.

There's a cold wind blowing. - Wieje zimny wiatr.

What are your plans for the future? - Jakie masz plany na przyszłość?

She has a promising future ahead of her. - Ona ma przed sobą obiecującą przyszłość.Przedimka określonego "The" użyjemy również w sytuacji, gdy chcemy powiedzieć o jakiejś konkretnej rzeczy lub osobie, która jest w jakiejś dziedzinie najlepsza czy najbardziej znana. Podobnie jak ma to miejsce w zamieszczonych poniżej przykładach:


Betty's Shop is the place to go.

You don't mean you met the Bill Clinton, do you?


Trzeba również wiedzieć o tym, że rzeczownikowi można przypisać przedimek określony w związku z konkretyzującym go określeniem. Na przykład powiemy "a scene in the movie" gdyż jak wiemy w filmach jest wiele scen i tak długo jak odbiorca naszego przekazu nie wie o jaką konkretnie chodzi nam scenę, tak długo nie jesteśmy w stanie jej określić.

Sytuacja zmieni się jednak w sytuacji, w której powiemy "the title of the movie", ponieważ tak jak film może składać się z wielu scen, tak ma on tylko jeden tytuł, co pozwala nam w tym wypadku na użycie przedimka określonego "the". Dzieje sie tak gdyż nie mówimy w tym wypadku o jakimś abstrakcyjnym tytule, a o konkretnym tytule danego filmu.


W przypadku pewnych stałych wyrażeń również stosuje się przedimek określony podobnie, jak w poniższych przykładach:


play the piano

tell the truth

pass the time

break the record


W niektórych wyrażeniach idiomatycznych również stosujemy przedimek określony. Tak jak na poniższych przykładach:


to be chilled to the bone - przemarznąć na kość

to give somebody pain in the neck - działać komuś na nerwy

to pay through the nose - słono zapłacić


Spis zagadnień

previous page start next page