Gramatyka angielska

Present Continous

Tworzenie:

Tworzenie czasu Present Continous jest bardzo proste a tworzy się go używając odpowiedniej formy czasu teraźniejszego czasownika posiłkowego, czyli tzw. operatora, "be" i formy „-ing.”


Można więc założyć, że wzór na stworzenie Present Continous wygląda tak:


Osoba

Operator 'to be'

Czasownik w formie '-ing'

Pozostała część zdania

We

are

playing

tennis.


Otrzymujemy w ten sposób zdanie:


We are playing tennis. - My gramy w tenisa.Istotną rolę przy tworzeniu czasu Present Continous odgrywa wspomniany wcześniej czasownik posiłkowy nazywany też operatorem; "be". Dlatego też należy znać formę tegoż operatora dla wszystkich osób, co przedstawiono w poniższej tabeli:ODMIANA OPERATORA 'BE' PRZEZ OSOBY


Os.

Singular

Plural

1.

I am

we are

2.

you are

you are


3.

he is

she is

it is


they are


Tworzenie formy 'ing' polega na dodaniu końcówki '-ing' do właściwego czasownika. Tak jak ma to miejsce w przypadku przedstawionych poniżej przykładów:


Forma podstawowa

Forma 'ing'

do

doing

wait

waiting

play

playing

shoot

shooting


Kolejną ważną rzeczą, którą trzeba mieć na uwadze tworząc czas Present Continous są wyjątki, o których musimy pamiętać tworząc formę '-ing'.


Jeśli dany czasownik kończy się samogłoską '-e', a ta samogłoska poprzedzona jest spółgłoską, wtedy czasownik ten traci '-e' a na jego miejsce wchodzi końcówka '-ing', tak jak ma to miejsce w przedstawionych poniżej przykładach:


Forma podstawowa

Forma 'ing'

write

writing

make

making

come

coming

like

liking

hate

hating

take

takingW wypadku czasowników, które zakończone są końcówką '-ie' tracą one tę końcówkę na rzecz końcówki '-y' do której dodajemy jeszcze końcówkę '-ing' w taki sam sposób, jak zostało to przedstawione w poniższych przykładach:Forma podstawowa

Forma 'ing'

lie

lying

die

dying

vie

vying

tie

tying


Kolejny wyjątek stanowi sytuacja, w której czasownik jest zakończony spółgłoską, którą poprzedza pojedyncza samogłoska. W tym wypadku tworząc formę '-ing' musimy podwoić ostatnią spółgłoskę. Przykłady takich czasowników znajdują się w poniższej tabeli:


Forma podstawowa

Forma 'ing'

get

getting

swim

swimming

run

running

rob

robbing


Temu wyjątkowi nie podlegają jednak czasowniki kończące się spółgłoską 'x' i 'w'. Takie jak na przykład:


Forma podstawowa

Forma 'ing'

know

knowing

fix

fixing

follow

following


Forma przecząca:


Formę przeczącą czasu Present Continous tworzy się dodając "not" do odpowiedniej formy operatora „be”. Tak jak jest to przedstawione na poniższych przykładach:Mary is not writing a letter. - Maria nie pisze listu.


We are not waiting for my aunt. - My nie czekamy na moją ciotkę.


They are not reading books. - Oni nie czytają książek.


He is not going to school. - On nie idzie do szkoły.Należy pamiętać o tym, że tworząc przeczenie bardzo często korzysta się z formy skrótowej. W ten sposób że:


"is not" przemienia się w "isn't"


"are not" przemienia się w "aren't


"I am not" przemienia się w "I'm not"Tak jak jest to przedstawione na poniższych przykładach:


Mary is not writing a letter. - Mary isn't writing a letter.


They are not reading a book. - They aren't reading a book.


I am not waiting for you. - I'm not waiting for you.


Forma pytająca:


Formę pytającą czasu Present Continous tworzymy przestawiając operator "be" przed podmiot tak jak ma to miejsce na poniższych przykładach.


I am riding on a bike. - Am I riding on a bike?


He is not waiting for her - Is he not waiting for her?


We are palying tennis. - Are we playing tennis?


Użycie:


Czas Present Continous, podobnie zresztą jak Present Simple, odpowiada polskiemu czasowi teraźniejszemu. Stosujemy go, wówczas gdy mówimy o czymś, co ma miejsce właśnie w chwili, w której o tym mówimy. Tak jak ma to miejsce w przedstawionych poniżej przykładach:


Paul is going to school now - Paweł w tej chwili idzie do szkoły.

at this moment.


He is eating dinner now. - On je teraz obiad.


They are singing now. - Oni teraz śpiewają.


Jak widać na powyższych przykładach, zdania w czasie Present Continous opisują wydarzenia, które mają miejsce w momencie, w którym o nich mówimy.

W pierwszym zdaniu nie mamy na myśli tego, że Paweł chodzi do szkoły, ale fakt, że idzie on do niej właśnie w tym momencie.

Należy też zwrócić uwagę ma to, że używając czasu Present Continous często korzystamy z określeń czasu takich jak:Saturday, Sunday ... - W sobotę, w niedzielę...


Today - Dziś


Yesterday - Wczoraj


Next week/month/year... - W przyszłym roku/miesiącu/tygodniu...


Last week/month/year... - W ostatnim roku/miesiącu/tygodniu


Finally - Wreszcie


Eventually - Ewentualnie


Already - Już


Soon - Wkrótce


Just - Tylko


Still - Wciąż


Afterwards - Po


Later - Później


Now - TerazCzasu Present Continous używamy również w sytuacji, w której mówimy o wydarzeniach, które dokonują się przez jakiś dłuższy czas włączając w to również obecny moment. Tak jak ma to miejsce na przedstawionych poniżej przykładach:


This song is becoming more and more popular. - Ta piosenka staje się coraz popularniejsza.


He is building a new house. - On buduje nowy dom


She is reading a book of Tolkien - Ona czyta książkę Tolkiena.


Christine is writing a new book. - Krystyna pisze nową książkę.W wymienionych powyżej przykładach zastosowaliśmy czas Present Continous w celu ukazania, że zdarzenie, o którym mówimy nie jest ściśle przypisane do danej chwili, a bardziej do rozciągniętego okresu czasu. Nie wyklucza to oczywiście faktu, że dane wydarzenie może się dziać również w chwili, w której o nim mówimy.Kolejną sytuacją, w której użyjemy czasu Present Continous jest sytuacja, w której będziemy mówić o zdarzeniach przyszłych, które zostały już zaplanowane i najprawdopodobniej nie ulegną zmianie. Przykłady takich zdań przedstawione są poniżej:


She is dining with me tomorrow. - Ona zje jutro ze mną obiad.


I'm going to work tomorrow. - Jutro idę do pracy.


I'm having a tea with her tonight. - Dziś piję z nią herbatę.


Powinniśmy również wiedzieć, że korzystając z czasu Present Continous, w momencie kiedy chcemy wyrazić nasze przewidywania używamy zwrotu "to be" w taki sposób, w jaki ma to miejsce w przedstawionych poniżej przykładach:


It's going to snow tomorrow. - Jutro będzie padał śnieg.


He is going to get himself in trouble. - On wpakuje się w kłopoty.

Spis zagadnień

previous page start next page