Gramatyka angielska

Present Perfect Continous

Tworzenie:

Czas Present Perfect Continous tworzy się poprzez użycie operatora zwanego też czasownikiem posiłkowym 'have', po którym następuje operator 'be' w formie trzeciej czyli zawsze 'been', następnie dodajemy do czasownika końcówkę '-ing'. Tak jak ma to miejsce w przedstawionym poniżej przykładzie.


Osoba

Operator 'have'

Operator 'be' w formie 'been'

Czasownik w formie '-ing'

Reszta zdania

I

have

been

waiting

for three weeks.


Otrzymujemy w ten sposób zdanie:


I have been waiting for three weeks - Czekam od trzech tygodni.


Jak zostało już wcześniej wspomniane operator 'be' w przypadku czasu Present Perfect Continous zawsze przybiera formę 'been'. Jednak drugi stosowany w wypadku tego czasu operator, czyli 'have', może przybrać również formę 'has' w wypadku trzeciej osoby liczby pojedynczej. Tak jak ma to miejsce w przypadku przedstawionego poniżej zdania.Osoba

Operator 'have'

Operator 'be' w formie 'been'

Czasownik w formie '-ing'

Reszta zdania

She

has

been

talking

for two hours.Należy dodać, że końcówkę '-ing' dodaje się w taki sam sposób, w jaki miało to miejsce w przypadku czasu Present Continous.


Formę pytającą czasu Present Perfect Continous tworzymy przesuwając operator 'have' przed podmiot. Tak jak ma to miejsce w przedstawionym poniżej przykładzie:


I have been driving for five hours. - Have I been driving for five hours?


He has been learning French since 1998. - Has he been learning french from 1998?


You have been working for 8 hours. - Have you been working for 8 hours?


We have been walking since 7 a.m. - Have we been walking since 7 a.m.?Zaś formę przeczącą czasu Present Perfect Continous tworzymy dodając do operatora 'have' przeczenie 'not', tak jak ma to miejsce w poniższych przykładach:


Have I been driving for five hours? - I have not been driving for five hours.


Has he been learning french from 1998? - He has not been learning French since 1998.


Have you been working for 8 hours? - You have not been working for 8 hours.


Have we been walking since 7 a.m.? - We have not been walking since 7 a.m.Present Perfect Continous:


Użycie:


W języku angielskim czas Present Perfect Continous należy do czasów teraźniejszych i również w taki sposób jest on tłumaczony na język polski. Na początku dostrzegamy więc różnicę między czasem Present Perfect, który w języku polskim jest niekiedy tłumaczony jako czas przeszły.


Wspomnianego powyżej czasu Present Perfect Continous użyjemy w sytuacji, w której mówić będziemy o wydarzeniach, które rozpoczęły się w przeszłości i trwały aż do momentu w którym o nich mówimy lub trwają nadal. Należy zwrócić uwagę na to, że ciągłość tej czynności nie jest przesłanką niezbędną. Większe znaczenie ma szeroko pojęte nieprzerwane trwanie danej czynności, którego nie niweczy na przykład krótka przerwa.

Przykłady tego typu wypowiedzi w czasie Present Perfect Continous przedstawione są poniżej:


I have been doing my homework for 3 hours. - Odrabiam moją pracę domową od 3 godzin.


She has been teaching English since 1986. - Ona uczy angielskiego od 1986 roku.


I have been waiting for you since 10 a.m. That is enough! - Czekam na Ciebie od godziny 10. Dość tego!


W dwóch pierwszych zdaniach mamy jak widać do czynienia z sytuacjami w których dana czynność została rozpoczęta w przeszłości, trwa w momencie, w którym o niej mówimy i najprawdopodobniej będzie trwać w przyszłości.


W pierwszym przykładzie "I have been doing my homework for 3 hours" mamy na myśli sytuacje w której odrabiamy pracę domową już od trzech godzin, robimy to również w momencie w którym mówimy o tej czynności i będziemy to robić nadal w bliżej nieokreślonej przyszłości.


Podobnie w drugim przypadku. Chcemy powiedzieć, że ona uczy angielskiego od określonego czasu, robi to również w momencie, w którym o tym mówimy oraz będzie dalej nauczać w przyszłości.


Inną sytuację mamy w przypadku trzeciego przykładu, gdzie mówimy o czynności, która rozpoczęła się w przeszłości, trwa w momencie w którym o niej mówimy, ale nie będzie trwała w przyszłości. Zakończy się w momencie, w którym o niej mówimy.

Czekam na Ciebie od godziny 10. Dość tego! - znaczy to mniej więcej tyle, że czekamy na kogoś przez jakiś okres czasu i nie zamierzamy już czekać ani chwili dłużej. Czynność ta, kończy się więc z chwilą, w której o niej mówimy.


Należy też zwrócić uwagę na fakt, że tworząc czas Present Perfect Continous bardzo często stosujemy wyrazy określające czas takie jak "since" i "for" wspomniane przy okazji opisu tworzenia tego czasu.


Present Perfect Continous znajdzie zastosowanie również w sytuacji, w której opisujemy jakieś wydarzenia, co do których możemy mieć słuszne przypuszczenia, że zostały wykonane niedawno, co możemy wnioskować na przykład na podstawie obserwacji skutków tego wydarzenia, tak jak ma to miejsce w przedstawionych poniżej przykładach:


He has been eating too much. - On za dużo jadł.


You have been drinking my tea! - Piłeś moją herbatę!


He has been painting. - On malował.


W przypadku wymienionych powyżej przykładów użyjemy Present Perfect Continous, gdyż możemy domyślić się, że czynności o których w nich mowa miały miejsce niedawno.

"He has been eating too much." - wiemy, że zjadł za dużo, bo na przykład w tej chwili boli go brzuch i źle się czuje.

"You have been drinking my tea!" - herbata została upita, a z sytuacji jasno wynika, że uczyniła to osoba do której adresujemy naszą wypowiedź.

"He has been painting " - wiemy, że on malował niedawno, ponieważ wciąż ma na sobie ślady farby.

Spis zagadnień

previous page start next page