Gramatyka angielska

Przedimek - The Article

Mówiąc o przedimkach mamy na myśli wyrazy 'a/an' oraz 'the'. Należy ponadto wiedzieć, że w rzeczywistości przedimki nie mają własnego znaczenia, dlatego też nie występują samodzielnie. Przedimków używamy jedynie w związku z rzeczownikami.

Warto również zwrócić uwagę na fakt, że rodzajnki nie występują w języku polskim tak jak i zresztą w większości języków słowiańskich. Wyjątek stanowią tu języki bułgarski i macedoński.

Język angielski posiada trzy przedimki, które podzielone są na dwie kategorie. Dlatego wyróżniamy:

Definite Article, czyli tzw. przedimek określony: the


Indefinite Article, czyli tzw. przedimek nieokreślony: a/an


Opisując przedimek należy powiedzieć o dwóch rolach, które on spełnia:


Po pierwsze przedimek wskazuje nam jaką rolę pełni określony wyraz w danym zdaniu. I tak na przykład dzięki przedimkom możemy się dowiedzieć, czy dany wyraz jest w zdaniu rzeczownikiem czy też czasownikiem.


Po drugie należy wiedzieć, że przedimek pełni również rolę określenia rzeczownika. Podobnie jak ma to miejsce w wypadku przymiotników i zaimków przymiotnych.


Nie można zapomnieć o fakcie, że nie wszystkie rzeczowniki występują wraz z przedimkiem. Jednak już sam fakt braku przedimka, świadczyć może o tym w jakim sensie chcemy użyć danego rzeczownika.

Spis zagadnień

previous page start next page