Gramatyka angielska

Present Perfect

Tworzenie:

Tworzenie czasu Present Perfect polega na zastosowaniu operatora "have", do którego dodajemy czasownik w trzeciej formie. Sprawa jest dość prosta w przypadku czasowników regularnych, gdzie do czasownika w formie bezokolicznika dodajemy jedynie końcówkę '-ed', tak jak ma to miejsce w przedstawionym poniżej przykładzie:Osoba

Operator 'have'

Bezokolicznik z końcówką -ed

Pozostała część zdania

I

have

changed

my plans.


Tworzenie czasu Present Perfect komplikuje się natomiast w momencie, gdy mamy do czynienia z czasownikiem nieregularnym.

Problem polega na tym, że w tym wypadku nie mamy żadnej konkretnej końcówki, którą moglibyśmy dodać. W tej sytuacji należy wstawić czasownik w trzeciej formie, czyli tzw. Past Participle, a odmianę tych czasowników musimy niestety zapamiętać.

Przykład zdania z takim czasownikiem przedstawiony jest poniżej.Osoba

Operator 'have'

Past Participle

Pozostała część zdania

I

have

caught

a fish.Jak już wcześniej wspomniano ważną rolę w tworzeniu czasu Present Perfect odgrywa operator "have". Dlatego też ważne jest aby znać formę tego operatora dla wszystkich osób, co zostało przedstawione w poniższej tabeli:ODMIANA OPERATORA 'HAVE' PRZEZ OSOBY


Os.

Singular

Plural

1.

I have

we have

2.

you have

you have


3.

he has

she has

it has


they have


Na przykładzie powyższej tabeli widać, że czasownik posiłkowy w trzeciej osobie otrzymuje końcówkę '-s' i zmienia się w 'has'.


Formę pytającą czasu Present Perfect tworzymy przestawiając operator "have" przed podmiot. Tak jak ma to miejsce w przedstawionych poniżej przykładach:Have I changed my plans? - Czy zmieniłem moje plany?


Have I caught a fish? - Czy złapałem rybę?


Has she prepared the dinner? - Czy ona przygotowała kolację?


Have you brushed your teeth? - Czy umyłeś zęby?Natomiast, aby utworzyć formę przeczącą musimy dodać wyraz "not" do operatora "have", tak jak ma to miejsce w przedstawionych poniżej przykładach:I have not changed my plans. - Nie zmieniłem moich planów.

I have not caught a fish. - Nie złapałem ryby.

She has not prepared the dinner. - Ona nie przygotowała kolacji.

You have not brushed your teeth. - Nie umyłeś zębów.


Użycie:


Podobnie jak opisane do tej pory czasy angielskie, czas Present Perfect również należy do czasów teraźniejszych. Na uwagę zasługuje jednak fakt, że nierzadko w języku polskim jest on odbierany jako czas przeszły, co związane jest z faktem, że Present Perfect ukazuje związek teraźniejszości z jakimś wydarzeniem, które miało miejsce w przeszłości.


Jak już wcześniej wspomniano czas Present Perfect używany jest w celu wykazania związku pomiędzy teraźniejszością, a wydarzeniem z przeszłości, w sytuacji, gdy czas kiedy doszło do tego wydarzenia jest nieistotny, a chodzi nam głównie o wykazanie skutków tego wydarzenia.

Dlatego też czas Present Perfect znajdzie zastosowanie głównie w sytuacjach, kiedy będziemy mówić o czynnościach dokonanych w przeszłości, których związek z teraźniejszością jest ważniejszy od czasu kiedy do tych czynności doszło. Czas ten bowiem schodzi na dalszy plan. Tak jak ma to miejsce na przedstawionych poniżej przykładach:She has not prepared the dinner. - Ona nie przygotowała kolacji.


W przedstawionym powyżej zdaniu, czas kiedy ona przygotowała kolację jest mniej istotny od samego faktu, że kolacja ta została przygotowana i że można ją teraz zjeść.


I have watched TV program. - Oglądałem program telewizyjny.


Podobnie w tym zdaniu, bez większego znaczenia jest fakt kiedy obejrzeliśmy program telewizyjny. Istotny natomiast jest fakt, że w bliżej niekreślonej przeszłości obejrzeliśmy ten program i teraz jego treść jest nam znana.


She has passed her driving license test. - Ona zdała jej egzamin na prawo jazdy.


W tym zdaniu również nie ma znaczenia kiedy ona zdała egzamin na prawo jazdy. Ważny jest natomiast fakt, że zdała ten egzamin i otrzymała wymienione wcześniej prawo jazdy.


Kolejnym typem sytuacji, w których czas Present Perfect znajdzie zastosowanie są sytuacje, w których mówimy o wydarzeniach, które miały miejsce w przeszłości i mają miejsce aż po dziś dzień. Tak jak ma to miejsce w przedstawionych poniżej przykładach:


I have lived in Szczecin since 1986. - Mieszkam w Szczecinie od roku 1986.

She has studied law for 4 years. - Ona studiuje prawo od 4 lat.

You have been my best friend since I remember. - Jesteś moim najlepszym przyjacielem, odkąd sięgam pamięcią.Zwróćmy uwagę na fakt, że w tym wypadku czas Present Perfect występuje najczęściej w związku z wyrażeniami określającymi czas, takimi jak: 'for' oraz 'since', które w języku polskim oznaczają 'od'.

Sposób ich odróżniania najłatwiej jest pokazać za pomocą przykładów:


I have studied law since 2005. - Studiuję prawo od 2005 roku.


Widzimy więc, że w tym wypadku chodzi nam o moment, w którym rozpoczęła się czynność, która trwa po dziś. Chodzi nam więc o jakąś konkretną datę lub wydarzenie, od którego trwa opisywana przez nas czynność.


I have studied law for three years. - Studiuję prawo od trzech lat.


W tej sytuacji natomiast chodzi nam o konkretny przedział czasu, od którego ma miejsce dana czynność, która trwa aż po dzień dzisiejszy.


Jak widzimy mimo, że zarówno 'since' jak i 'for' są tłumaczone na język polski tak samo, czyli jako 'od', to mają odmienne znaczenie i nie można używać ich zamiennie.

Spis zagadnień

previous page start next page