Gramatyka angielska

Collective Nouns - rzeczowniki zbiorowe

Rzeczowniki zbiorowe służą do nazywania grup zwierząt, osób, czy rzeczy.

Rzeczowniki zbiorowe (collective nouns) oznaczają grupę przedmiotów lub osób. Przykłady:

Jak widać, choć oznaczają wiele osób, mają formę liczby pojedynczej (nie mają końcówki -s). Po rzeczownikach zbiorowych może stać czasownik w liczbie pojedynczej lub w liczbie mnogiej. Czasownik w liczbie pojedynczej stanie wtedy, gdy podkreślamy, że chodzi nam o pojedynczą grupę:

Liczba mnoga pojawi się, gdy mamy na myśli pojedyncze składniki grupy:

Spis zagadnień

previous page start next page