Gramatyka angielska

Zaimek dzierżawczy

Za pomocą zaimków dzierżawczych jesteśmy w stanie określić, do kogo należy lub z czym jest związana dana rzecz, idea, osoba.

Zaimkami dzierżawczymi są zaimki:


Os.

Singular

Plural

1.

mine

ours

2.

yours

yours


3.

his

hers

its


theirsPoniżej przedstawiono przykłady zastosowania zaimków dzierżawczych:


Whose is this car? It’s mine. - Czyj to samochód? To mój.


Does Michael own this apartament? - Czy Michał posiada ten apartament?

Yes, it’s his. Tak, to jego.


Is this her apple? No, it is mine. - Czy to jej jabłko? Nie, to moje.


W tej chwili należy również wspomnieć o przymiotniku dzierżawczym, który w przeciwieństwie do zaimka dzierżawczego, nie zastępuje rzeczownika, ale występuje razem z nim. Przymiotniki dzierżawcze przedstawione są poniżej:Os.

Singular

Plural

1.

my

our

2.

your

your


3.

his

her

its


theirZarówno zaimek dzierżawczy, jak i przymiotnik dzierżawczy, tłumaczą się na język polski w taki sam sposób, jednak nie można używać ich zamiennie w języku angielskim. Zaimek dzierżawczy bowiem zastępuje rzeczownik, a przymiotnik dzierżawczy może występować jedynie przy rzeczowniku. Sposoby ich zastosowania przedstawiono w poniższych przykładach:


You take her book and I'll take mine. - Weź jej książkę, a ja wezmę moją.


W pierwszej części zdania użyto przymiotnika dzierżawczego razem z rzeczownikiem, następnie mogliśmy już zastosować zaimek dzierżawczy w celu uniknięcia powtórzeń.


It is my room. It’s mine! - To jest mój pokój. Jest mój!


Na przykładzie powyższych zdań widzimy, że pomimo tego, iż zarówno zaimek, jak i przymiotnik tłumaczą się tak samo, nie jest bez znaczenia to, którego z nich użyjemy.

Spis zagadnień

previous page start next page