Gramatyka angielska

Zaimek osobowy

Zaimkami osobowymi są zaimki:

W przypadku liczby pojedynczej

Os.

Forma

Podmiotu

Forma

Dopełnienia

1.

I

me

2.

you

thou

you

thee


3.

he

she

it

him

her

itW przypadku liczby mnogiej

Os.

Forma

Podmiotu

Forma

Dopełnienia

1.

we

us

2.

you

you

3.

they

them


Jak widać powyżej, forma zaimka zależy od tego, w jakiej roli występuje dany zaimek. Mianowicie ma tu znaczenie, czy używany przez nas zaimek jest w formie podmiotu, czy też w formie dopełnienia.


Zaimków osobowych w języku angielskim używamy mówiąc o osobach, rzeczach lub pojęciach, które zostały już wcześniej wspomniane. Zastosujemy je również odnosząc się do osoby słuchacza lub też autora wypowiedzi. Tak jak ma to miejsce w przypadku przedstawionych poniżej przykładów:


„What do you think about him?” – w tym zdaniu zastosowano dwa zaimki, pierwszy z nich ‘you’ odnosi się do osoby słuchacza, co do której nie ma żadnej wątpliwości. Drugi ‘him’ odnosi się do jakiejś osoby, o której słuchacz wie i jest w stanie domyślić się o kogo chodzi.


„I want to go fishing cause I like it a lot.” – również w tym zdaniu znajdują się dwa zaimki, pierwszy z nich - ‘I’ - określa autora wypowiedzi, natomiast kolejny - ‘it’ - określa coś, co określiliśmy już wcześniej i mamy pewność, że odbiorca wypowiedzi nie będzie miał kłopotów z dojściem do tego, o co chodzi autorowi wypowiedzi.


Mówiąc o zaimku osobowym, warto zwrócić uwagę również na to, że w dzisiejszym języku angielskim jedynym zaimkiem drugiej osoby jest zaimek ‘you’. Dawniej jednak używano jeszcze zaimka osobowego ‘thou’/’thee’, który dziś jest już uważany za archaizm. Co prawda możemy spotkać się jeszcze z tym zaimkiem, jednak będzie to miało najczęściej miejsce w tekstach poetyckich czy religijnych. Z formy ‘thou’ w swoich tekstach korzystał na przykład Shakespeare:


„Indeed, you come near me now, Hal … And, I prithee, sweet wag, when thou art a king, as God save thy Grace – Majesty, I should say; for grace thou wilt have none...”


Zaimek osobowy ‘thou’ pojawia się również w tekstach religijnych i tak na przykład spotkamy się z nim w Biblii, gdzie formę ‘thou’ zarezerwowano dla zwrotów związanych z Bogiem. Tak jak miało to miejsce chociażby w ‘Biblii Króla Jakuba’:


„2:16 And the LORD God commanded the man, saying, Of every tree of the garden thou mayest freely eat:

2:17 But of the tree of the knowledge of good and evil, thou shalt not eat of it: for in the day that thou eatest thereof thou shalt surely die.”


Z ‘thou’ spotkamy się również w tekstach, którym ich autor chciał nadać archaiczny lub wzniosły charakter. Zaimek ‘thou’ występuje zarówno w wielu filmach takich jak chociażby „Gwiezdne Wojny”, w wypowiedzi Lorda Vadera adresowanej do Imperatora:


„What is thy bidding, my master?”


Jak i w piosenkach gdzie za przykład może posłużyć utwór Leonarda Cohena ‘Bird on a Wire’, w którym autor śpiewa:


“I will make it all up to thee.”


Należy również pamiętać o tym, że zaimek osobowy ‘you’ odnosi się do drugiej osoby niezależnie od tego, czy jest w liczbie pojedynczej czy mnogiej, nie ma też znaczenia to do kogo się zwracamy. Widać więc, że język angielski nie wytworzył form grzecznościowych, a wspomniany wcześniej zaimek ‘you’ jest na tyle uniwersalny, że może oznaczać zarówno: ‘ty’, ‘wy’, jak i ‘pan’, ‘pani’, ‘państwo’.

Natomiast archaiczny zaimek osobowy ‘thou’ odnosi się już tylko do liczby pojedynczej drugiej osoby.

Spis zagadnień

previous page start next page