Gramatyka angielska

Non-countable Nouns - rzeczniki niepoliczalne

Rzeczowniki niepoliczalne są rzeczownikami, które nie posiadają liczby mnogiej. Odnoszą się one do rzeczy, których nie da się policzyć. Jako, że nie posiadają one liczby mnogiej, to nie używamy w ich wypadku przedimków 'a' ani 'an'. Przykłady non-countable noun zaznaczone są pogrubioną czcionką w poniższych zdaniach:


Joseph Priestley discovered oxygen.


We decided to sell the furniture rather than take it with use when we moved.


Gravel is more expensive than I thought.

Spis zagadnień

previous page start next page