Gramatyka angielska

Liczebnik porządkowy

Nie licząc kilku wyjątków, liczebniki porządkowe w języku angielskim tworzy się poprzez dodanie do liczebnika głównego końcówki ‘-th’. Wyjątki te stanowią trzy pierwsze liczebniki porządkowe, których sposób tworzenia został przedstawiony poniżej:

1st – the first

2nd – the second

3rd – the third


Tworząc liczebnik porządkowy przez dodanie końcówki ‘-th’ dopuszcza się również możliwość pewnych zmian w liczebniku głównym.


4th – the fourth

5th – the fifth

6th – the sixth

7th – the seventh

8th – the eight

9th – the ninth

10th – the tenth

11th – the eleventh

12th – the twelfth

13th – the thirteenth

14th – the fourteenth

15th – the fifteenth

16th – the sixteenth

17th – the seventeenth

18th – the eighteenth

19th – the nineteenth

20th – the twentieth

21st – the twenty-first

22nd – the twenty-second

23rd – the twenty-third

30th – the thirtieth

40th – the fortieth

50th – the fiftieth

60th – the sixtieth

70th – the seventieth

80th – the eightieth

90th – the ninetieth

100th – the hundredth

101st – the hundredth and first

200th – the two hundredth

1000th – the thousandth

1000 000th - the millionth


Jak można to zauważyć powyżej, przed liczebnikiem porządkowym na ogół pojawia się liczebnik określony ‘the’. Jest to spowodowane tym, że liczebnik porządkowy najczęściej określa dany rzeczownik.

Spis zagadnień

previous page start next page