Gramatyka angielska

Użycie form dopełniacza saksońskiego

Dopełniacza saksońskiego użyć możemy zasadniczo w odniesieniu do osób lub zwierząt: the dog's tail; John's brother.

Jest jednak pewna liczba sytuacji, w której możemy go użyć w odniesieniu do rzeczowników nieżywotnych:

a) w odniesieniu do statków, rzadziej samolotów, pociągów i innych pojazdów: the ship's mast,

b) w oznaczeniach czasu: a week's pause, a winter's day,

c) w oznaczeniach miary,

d) w odniesieniu do pieniędzy przed wyrazem worth,

e) w odniesieniu do grup ludzi lub instytucji, do krajów,

f) kiedy personifikujemy rzeczowniki nieożywione lub podkreślamy ich szczególne znaczenie dla działalności człowieka,

g) w wielu idiomach.

Spis zagadnień

previous page start next page