Gramatyka angielska

Zaimki zwrotne i emfatyczne

Zaimków zwrotnych używamy w sytuacji, w której chcemy wskazać, że podmiot naszej wypowiedzi wykonuje jakąś czynność na sobie samym. Poniżej przedstawiona jest lista zaimków zwrotnych:

Os.

Singular

Plural

1.

myself

ourselves

2.

yourself

yourselves


3.

himself

herself

itself


theirselvesJak już zostało wcześniej wspomniane, zaimków zwrotnych użyjemy w wypadku, gdy podmiot wypowiedzi wykonuje daną czynność na sobie, tak jak zostało to przedstawione w poniższych przykładach:


He looked at himself in the mirror. - On przejrzał się w lustrze.


She washed himself. - Ona się umyła.


We tested ourselves. - Sprawdziliśmy się.


He's really enjoying himself. - On się naprawdę dobrze bawi.


What do you think about yourself? - Co myślisz o sobie?


Mówiąc o zaimkach zwrotnych trzeba też wspomnieć o zaimkach emfatycznych, które mają w języku angielskim taką samą formę jak zaimki zwrotne. Występują jednak zawsze za wyrazem, którego dotyczą. Za ich pomocą jesteśmy w stanie wykazać, że opisywana przez nas osoba czy grupa osób zrobiła coś nie korzystając z niczyjej pomocy. Tak jak ma to miejsce w przedstawionych poniżej przykładach:


She did it all by herself. - Ona zrobiła to wszystko sama.


He repaired the car himself. - Oni sam naprawił samochód.


You have do it yourself. If you - Musisz to zrobić sam. Jeśli chcsz

want to do it right. to zrobić dobrze.

Spis zagadnień

previous page start next page