Gramatyka angielska

Abstract Nouns - rzeczowniki abstrakcyjne

Rzeczowniki abstrakcyjne są rzeczownikami, których używamy w momencie kiedy chcemy nazwać wszystko to czego nie możemy doświadczyć za pomocą naszych pięciu zmysłów czyli dotyku, wzroku, smaku, słuchu czy węchu. Abstract nouns są przeciwieństwem concrete nouns. Przykłady abstract nouns są zaznaczone pogrubioną czcionką poniżej:

Buying the fire extinguisher was an afterthought.


Tillie is amused by people who are nostalgic about childhood.


Justice often seems to slip out of our grasp.


Some scientists believe that schizophrenia is transmitted genetically.

Spis zagadnień

previous page start next page