Gramatyka angielska

Specyficzne konstrukcje z dopełniaczem saksońskim

Formę typu “a friend of John’s” tłumaczymy “jeden z przyjaciół Johna”. Konstrukcja podwójnego dopełniacza zaczyna się od a, an, this, that, these, those. Drugi rzeczownik w tej konstrukcji musi być określony i osobowy.

Spis zagadnień

previous page start next page