Gramatyka angielska

Future Continous

Tworzenie:

Czas Future Continous tworzymy stosując dwa czasowniki posiłkowe. Operatorami tymi są 'will' oraz 'be'. Następnie wstawiamy jeszcze czasownik w formie '-ing', tak jak ma to miejsce w przedstawionych poniżej przykładach:Osoba

Operator 'will'

Operator 'be'

Czasownik w formie '-ing'

Reszta zdania

I

will

be

singing

tonight.Należy zwrócić uwagę na fakt, że czasowniki posiłkowe nie zmieniają swojej formy niezależnie od tego, w której osobie jest podmiot.Osoba

Operator 'will'

Operator 'be'

Czasownik w formie '-ing'

Reszta zdania

She

will

be

dancing

tonight.


Formę pytającą zdań w czasie Present Continous tworzymy przez przeniesienie czasownika posiłkowego 'will' przed podmiot, tak jak ma to miejsce w przedstawionych poniżej przykładach:


She will be dancing tonight. - Will she be dancing tonight?


I will be leaving tomorrow. - Will I be leaving tomorrow?


They will be together forever. - Will they be together forever?


Formę przeczącą czasu Present Continous tworzymy dodając przeczenie 'not' do operatora 'will', tak jak ma to miejsce w przedstawionych poniżej przykładach:


I will be leaving tomorrow. - I will not be leaving tomorrow.


They will be together forever. - The will not be together forever.


She will be dancing tonight. - She will not be dancing tonight.


Trzeba również pamiętać o tym, że przy tworzeniu form przeczących możemy spokojnie zastosować skrót:


will not - won'tUżycie:


Użycie czasów. Czas future continuous.

1. Używamy aspektu ciągłego czasu future, aby opisać czynność, która będzie się odbywała w pewnym momencie w przyszłości:

I’ll be driving home tomorrow.

At six she will be cooking dinner.

2. Używamy tej formy również, aby wyrazić przypuszczenie dotyczące przyszłości:

It will be raining soon.

Tom will be playing computer games this evening.

3. Zauważmy, że użycie tej formy nie wskazuje zamiarów dotyczących przyszłości, w przeciwieństwie do formy be going to:

I’m going to see Tom tomorrow. Będę się jutro widział z Tomem (umówiliśmy się).

I’ll be seeing Tom tomorrow. Będę się jutro widział z Tomem (po prostu go zobaczę, bo pracujemy razem lub idziemy na to samo przyjęcie).

4. Używając tej formy w 2. osobie w pytaniach, nadajemy pytaniu ton większej uprzejmości:

Will you be driving the car today ?

When will you be moving to Spain ?

Spis zagadnień

previous page start next page