Gramatyka angielska

Zaimki i przymiotniki ilościowe

Należą do nich zarówno liczebniki główne, jak i porządkowe, którym poświęcone jest osobne omówienie. Ponadto należą tutaj:

a few

trochę, kilka

a good deal (of)

dużo

a great deal (of)

dużo

a little

trochę

a lot (of)

dużo

enough

dość, dosyć

few

mało

fewer

mniej

fewest

najmniej

last

ostatni

least

najmniej

less

mniej

little

mało

lots (of)

dużo

many

dużo

more

więcej

most

najwięcej

much

dużo

next

następny

plenty (of)

dużo

several

kilka

Wyrazów many, few, fewer, fewest, a few, several używamy tylko z rzeczownikami policzalnymi. Z kolei wyrazów much, little, a little, less, least – tylko z rzeczownikami niepoliczalnymi.

Spis zagadnień

previous page start next page