Gramatyka angielska

Zaimki - wstęp

Zaimki są wyrazami, które w języku angielskim mają na celu zastąpienie rzeczownika lub nawet całej grupy nominalnej. Używając ich jesteśmy jesteśmy w stanie uniknąć powtórzeń szpecących tekst. Przykłady zastosowania zaimków przedstawiono poniżej:

What do you think about that dog? I think it’s nice.


Do you like our new teacher? Yes I like him.


Na przykładzie przedstawionych powyżej zdań widzimy, że zastosowanie zaimków pozwala nam uniknąć powtarzania w jednym tekście tych samych rzeczowników. Rzeczownik ‘dog’ zastąpiliśmy zaimkiem ‘it’, a rzeczownik ‘teacher’ zastąpiono zaimkiem ‘him’. W tym wypadku zastosowano zaimki osobowe, które opisane są poniżej.

Spis zagadnień

previous page start next page