Gramatyka angielska

Future Perfect

Tworzenie:

Czas Future Perfect tworzymy przez zastosowanie czasownika posiłkowego 'will' oraz drugiego operatora 'have', a następnie czasownika w trzeciej formie. Końcówka '-ed' dla czasowników regularnych i forma Past Participle dla nieregularnych, tak jak ma to miejsce w przedstawionych poniżej przykładach:Osoba

Operator 'will'

Operator 'have'

Czasownik w formie '-ed'

Reszta zdania

I

will

have

finished

it tonight.Osoba

Operator 'will'

Operator 'have'

Nieregularny- Past Participle

Reszta zdania

He

will

have

done

this before mindnight


Formę pytającą zdania w czasie Future Perfect tworzy przestawiając czasownik posiłkowy 'will' przed podmiot, tak jak ma to miejsce w przedstawionych poniżej przykładach:


She will have passed the test before you. - Will she have passed the test before you?


I will have eaten dinner before my wife comes. - Will have eaten my dinner before my wife comes?


They will have sold the car by now. - Will they have sold the car by now?


Formę przeczącą zdania w czasie Future perfect tworzymy dodając przeczenie 'not' przed czasownik posiłkowy 'will'. Tak jak ma to miejsce w przedstawionych poniżej przykładach:


She will have passed the test before you. - They will not have sold the car by now.


I will have eaten dinner before my wife comes. - I will not have eaten dinner before my wife comes.


They will have sold the car by now. - They will not have sold the car by now.


Tworząc czas Future Perfect często używamy wyrazów określających czas na wykonanie opisywanej czynności. Takie jak te przedstawione poniżej:


by - do


before - przed


by the time - do czasu, zanim

Spis zagadnień

previous page start next page