Gramatyka angielska

Rodzaj rzeczownika

Wiele rzeczowników w języku angielskim takich jak chociażby 'engineer', czy też 'teacher', może odnosić się zarówno do mężczyzn, jak i do kobiet.

Dawniej wiele angielskich rzeczowników zmieniłoby formę w zależności od tego, do jakiej płci by się one odnosiły. Na przykład mając na myśli mężczyznę powiedzielibyśmy 'author', jednak myśląc o kobiecie powiedzielibyśmy już 'authoress'. Jednak ten trend do używania rzeczowników z konkretnie określonym rodzajem jest dziś stosunkowo rzadko spotykany. Zdarza się, że jest to związane z określaniem zawodu, tak jak ma to miejsce w zamieszczonych poniżej przykładach:

Sean Connery is a very prominent actor from Scotland.

Sarah Siddons was at the height of her career as an actress in the 1780s.

The manager was trying to write a want ad, but he couldn't decide whether he was advertising for a "waiter" or a "waitress"


W języku angielskim zdarzają się również takie sytuacje, w których forma męska rzeczownika jest kompletnie inna od formy żeńskiej tegoż rzeczownika. Przykłady właśnie takich sytuacji zamieszczone są w poniższej tabeli:

MASCULINE

FEMININE

bachelor

stary kawaler

spinster

stara panna

brother

brat

sister

siostra

bull

byk

cow

krowa

husband

mąż

wife

żona

man

mężczyzna

woman

kobieta

fox

lis

vixen

lisica

cock

kogut

hen

kura

wizard

czarownik

witch

czarownicaNie jest to rzecz jasna jedyny sposób na podział rzeczowników w języku angielskim na rodzaje, i tak kolejną drogą do stworzenia rzeczowników rodzaju żeńskiego jest dodanie do rzeczowników rodzaju męskiego przyrostka -ess. Czasem wiąże się to również z wprowadzeniem pewnych drobnych zmian w formie męskiej. Przykłady tego typu rzeczowników rodzaju żeńskiego przedstawione są w zamieszczonej poniżej tabeli:

MASCULINE

FEMININE

baron

baron

baroness

baronowa

count

hrabia

countess

hrabina

duke

książę

duchess

księżna

shepherd

pasterz

shepherdess

pasterka

tiger

tygrys

tigress

tygrysica

author

autor

authoress

autorka

singer

śpiewak

singeress

śpiewaczka

waiter

kelner

waitress

kelnerka


Rodzaje można również tworzyć poprzez dodawanie prefiksów i sufiksów, czyli przedrostków i przyrostków do danych rzeczowników. Przykłady rzeczowników, które można uzyskać w ten sposób zamieszczone są w poniższej tabeli:MASCULINE

FEMININE

boy-friend

chłopak

girl-friend

dziewczyna

grandfather

dziadek

grandmother

babcia

grandson

wnuk

granddaughter

wnuczka

father-in-law

teść

mother-in-law

teściowa

son-in-law

zięć

daughter-in-law

synowa

godson

chrześniak

goddaughter

chrześniaczka


Jeszcze inaczej sytuacja przedstawia się w wypadku wyrazów obcych, które zostały włączone do języka angielskiego, takich jak np.: fiancé czy hero. Sposób tworzenia rodzaju żeńskiego w tych przypadkach obrazuje zamieszczona poniżej tabela.MASCULINE

FEMININE

fiancé

narzeczony

fiancée

narzeczona

hero

bohater

heroine

Bohaterka


Istnieje również bardzo mała ilość rzeczowników, w których to rodzaj męski pochodzi od rodzaju żeńskiego, a nie odwrotnie. W zamieszczonej poniżej tabeli zawarte są dwa przykłady takich właśnie rzeczowników.MASCULINE

FEMININE

bridegroom

pan młody

bride

panna młoda

widower

wdowiec

widow

wdowa

Spis zagadnień

previous page start next page