Gramatyka angielska

Proper Nouns - nazwy własne

Nazwy własne zawsze pisane są z wielkiej litery gdyż rzeczowniki tego typu oznaczają zawsze jakąś konkretną, specyficzną osobę, rzecz lub miejsce. Nazwy dni tygodnia, miesięcy, dokumentów historycznych, instytucji, organizacji są właśnie nazwami własnymi w języku angielskim. Proper nouns, czyli nazwy własne są kompletnym przeciwieństwem common nouns czyli tzw. rzeczników pospolitych.


Przykłady common nouns są zaznaczone pogrubioną czcionką w poniższych zdaniach:


The Marroons were transported from Jamaica and forced to build the fortifications in Halifax.


Many people dread Monday mornings.


Beltane is celebrated on the first of May.


Abraham appears in the Talmud and in the Koran.


Last year, I had a Baptist, a Buddhist, and a Gardnerian Witch as roommates.

Spis zagadnień

previous page start next page