Gramatyka angielska

Przypadek - Case

Przypadek jest formą rzeczownika, która pozwala odróżnić, jaki jest stosunek tego rzeczownika do pozostałych wyrazów, z którymi występuje w zdaniu.

Tak jak w języku polskim odmiana rzeczowników przez przypadki odgrywa bardzo istotną rolę, gdyż dzięki tej odmianie jesteśmy w stanie rozróżnić czy dany rzeczownik w zdaniu pełni rolę podmiotu, dopełnienia, czy przydawki, tak w języku angielskim znajduje się ona prawie kompletnie w zaniku.

Prawie wszystkie rzeczowniki w języku angielskim, dziś posiadają jedną podstawową formę, czyli tzw. common case. Jedynie niektóre z angielskich rzeczowników tworzą formę dopełniacza z końcówką 's, czyli tzw. Saxon Genitive.

Forma Saxon Genitive, podobnie jak w przypadku polskiego dopełniacza, odpowiada na pytania: czyj? czyja? czyje?

W liczbie pojedynczej rzeczownika formę dopełniacza tworzy się poprzez dodanie końcówki 's. Tak jak ma to miejsce w przypadku poniższych przykładów:

mother's book the boy's ball


the cat's tail father's shirt


John's sister worker's cup


Jeśli chodzi o liczbę mnogą rzeczownika, to kluczowe znaczenie w tym wypadku ma końcówka tego rzeczownika. Dla przykładu w sytuacji, w której rzeczownik w liczbie mnogiej zakończony jest końcówką '-s', 'Saxon Genitive' tworzymy dodając jedynie sam apostrof. Należy jednak zwrócić uwagę również na fakt, że pomimo dodania apostrofu wymowa rzeczownika w liczbie mnogiej pozostaje niezmienna. Tak jak ma to miejsce w przedstawionych poniżej przykładach:


the boys' toys the girls' books


the cats' food bands' concert


Natomiast w wypadku kiedy liczba mnoga danego rzeczownika zakończona jest końcówką inną niż '-s', formę dopełniacza 'Saxon Genitive' tworzy się w taki sam sposób jak tworzyło się go w przypadku liczby pojedynczej tego rzeczownika, czyli poprzez dodanie na końcu tego rzecznika '-s', podobnie jak ma to miejsce w przypadku poniższych przykładów:


these women's rooms children's clothes


W wypadku rzeczowników złożonych, jak i zestawień, które oznaczają to samo pojęcie końcówkę świadczącą o tym, że jest to 'Saxon Genitive' dodaje się tylko po ostatnim wyrazie tego złożenia lub zestawienia.


father-in-law's


mother-in-law's


Queen of England's


Oprócz sposobów wymienionych powyżej, formę dopełniacza w języku angielskim można jeszcze tworzyć przy zastosowaniu przyimka 'of'. Tak jak ma to miejsce w przedstawionych poniżej przykładach:


my mother's book - the book of my mother


my father's shirt - the shirt of my father


the cat's tail - the tail of cat

Spis zagadnień

previous page start next page