Gramatyka angielska

Countable Nouns - rzeczowniki policzalne

Rzeczowniki policzalne są rzeczownikami, które posiadają zarówno liczbę pojedynczą jak i liczbę mnogą. Należy również wiedzieć, że w liczbie pojedynczej rzeczowniki policzalne mogą być poprzedzane przedimkiem 'a' lub 'an'. Countable nouns są przeciwieństwem non-countable nouns oraz collective nouns. Przykłady countable nouns zaznaczone są pogrubioną czcionką poniżej:

We painted the table red and the chairs blue.


Since he inherited his aunt's library, Jerome spends every weekend indexing his books.


Miriam found six silver dollars in the toe of a sock.


The oak tree lost three branches in the hurricane.


Over the course of twenty-seven years, Martha Ballad delivered just over eight hundred babies.

Spis zagadnień

previous page start next page