Gramatyka angielska

Odmiana czasowników w języku angielskim

W języku angielskim czasowniki odmieniają się przez: osobę, liczbę, czas, aspekt, tryb i stronę. To dzięki odmianie czasownika jesteśmy w stanie dokładnie opisać daną czynność, zdarzenie, osobę itd.

Czasownik w języku angielskim może znajdować się w dwóch liczbach, pojedynczej i mnogiej oraz w trzech osobach. Można dostrzec, w tym zakresie analogie między gramatyką polską i angielską. Należy jednak pamiętać, że w przypadku języka angielskiego rzadko rozpoznamy osobę, czy nawet liczbę patrząc na sam czasownik. Dzieje się tak dlatego, że osobę i liczbę najczęściej wskazuje zaimek osobowy.

Ważniejsze znaczenie ma jednak odmiana czasowników przez czasy oraz przez aspekty. Można powiedzieć, że w języku angielskim są cztery czasy: ‘past’, ‘present’, ‘future’ i ‘conditional’, które mogą wystąpić w czterech aspektach: simple, continous, perfect oraz perfect continous.

Poszczególne formy czasowników na przykładzie czasownika ‘have’ obrazuje przedstawiona poniżej tabela:SIMPLE

CONTINOUS

PERFECT

PERFECT CONTINOUS

Czas Past

I used.

I was using.

I had used.

I had been using.

Czas Present

I use.

I am using.

I have used.

I have been using.

Czas Future

I will use.

I will be using.

I will have used.

I will have been using.

Czas Conditional

I would use.

I would be using.

I would have used.

I would have been using.

Imiesłów Bierny

used

being used

-

-

Imiesłów Czynny

using

being using

having used

having been using

Bezokolicznik

to use

to be using

to have used

to have been using

Spis zagadnień

previous page start next page