Gramatyka angielska

Past Perfect Continous

Tworzenie:

Czas Past Perfect Continous tworzymy używając dwóch czasowników posiłkowych. Pierwszym z nich jest operator 'have', którego używamy w formie czasu przeszłego gdzie przybiera on postać 'had'. Drugim operarorem, którego używamy jest operator 'be', który w formie Past Participle przybiera postać 'been'. Następnie dodajemy jeszcze do czasownika końcówkę '-ing'. Tak jak ma to miejsce w przedstawionych poniżej przykładach:

Osoba

Operator 'had'

Operator 'been'

Bezokolicznik z końcówką '-ing'

Reszta zdania

He

had

been

winning

the game.Osoba

Operator 'had'

Operator 'been'

Bezokolicznik z końcówką '-ing'

Reszta zdania

She

had

been

reading

a book.


Formę pytającą czasu Past Perfect Continous tworzymy przesuwając operator 'had' na początek zdania. Tak jak ma to miejsce w przedstawionych poniżej przykładach:

He had been winning the game. - Had he been winning the game?


She had been reading a book. - Had she been reading a book?


I had been eating an apple. - Had you been eating an apple?


Natomiast formę przeczącą czasu Past Perfect Continous tworzy się dodając do czasownika posiłkowego 'had' przeczenia 'not', tak jak ma to miejsce w przedstawionych poniżej przykładach:

Had he been winning the game? - He had not been winning the game.


Had you been eating an apple? - I had not been eating an apple.


Had she been reading a book? - She had not been reading a book.


Użycie:


1. Używamy tego czasu podobnie jak past perfect – w celu opisania czynności, które trwały przez pewien okres czasu w przeszłości przed inną czynnością lub stanem w przeszłości.

I had been painting for two hours when Tom came.

I was informed that my boss had been trying to call me.

2. Czasu tego używamy również w mowie zależnej i okresach warunkowych.

Spis zagadnień

previous page start next page