Gramatyka angielska

Imiesłowy

1. Imiesłów czynny (Present Participle) jest formą –ing czasownika.

Może odpowiadać polskiemu imiesłowowi przymiotnikowemu:

We saw the walking people.

Może również odpowiadać polskiemu imiesłowowi przysłówkowemu:

Walking slowly, I came to the door.

2. Imiesłów bierny (Past Participle)

Może występować w roli imiesłowu przymiotnikowego:

We saw the tired people.

Jest też częścią składową grup werbalnych w aspekcie perfect oraz wszystkich grup werbalnych w stronie biernej.

3. Grupy imiesłowowe

Strona czynna

Postać podstawowa

making

Aspekt perfect

having made

Aspekt perfect continuous

having been making

Strona bierna


Postać podstawowa

being made

Aspekt perfect

having been made

Grupy imiesłowowe występują w równoważnikach zdań podrzędnych:

Feeling depressed, she took a pill of Prozac.

Jeżeli grupa imiesłowowa ma aspekt perfect, wtedy czynność, którą opisuje, jest wcześniejsza od czynności określonej orzeczeniem:

Having painted the walls, Tom started cooking dinner.

Czyli:

After he had painted the walls, Tom started cooking dinner.

Spis zagadnień

previous page start next page