Gramatyka angielska

Stopniowanie przysłówków

Jedyną formą jaką, posiadają przysłówki, jest forma stopnia. Przysłówki stopnia wyższego tworzymy przez dodanie sufiksu ‘-er’. Widzimy więc, że reguła jest podobna do tej, którą stosowaliśmy przy stopniowaniu przymiotników. Przykłady stopniowania przysłówków widzimy poniżej:

Fast - Faster


Low - Lower


Deep - Deeper


Należy jednak pamiętać, że jest to reguła, która znajdzie zastosowanie jedynie w przypadku przysłówków składających się tylko z jednej sylaby. W wypadku przysłówków składających się z więcej niż jednej sylaby formę wyższą stworzymy poprzez wstawienie przed przysłówke słowa ‘more’, tak jak ma to miejsce w przedstawionych poniżej przykładach:


Clever - More clever


Frequently - More frequently


Honestly - More honestly


Ważne jest też aby pamiętać o wyjątkach, które pojawiają się w odmianie przysłówków. Niektóre z tych przykładów przedstawiono poniżej:


'well' zmienia się w 'better'


'badly' zmienia się w 'worse'


'little' zmienia się w 'less'


‘much’ zmienia się w ‘more’


Reguła tworzenia stopnia najwyższego przysłówka podobnie jak w wypadku stopnia wyższego, jest zbliżona do reguły stosowanej przy przymiotnikach. Tworząc stopień najwyższy przysłówka jednosylabowego dodajemy sufiks ‘-est’, tak jak ma to miejsce w przedstawionych poniżej przykładach:


Fast - Fastest


Low - Lowest


Deep - Deepest


W wypadku przysłówków wielosylabowych stworzymy stopień najwyższy już nie za pomocą końcówki ‘-est’, ale przez wstawienie przed przysłówkiem wyrazu ‘most’, tak jak ma to miejsce na przedstawionych poniżej przykładach:More clever - Most clever


More frequently - Most frequently


More honestly - Most honestly


Również w wypadku tworzenia stopnia najwyższego musimy pamiętać o wyjątkach, które odmieniają się nieregularnie:


'better' zmienia się w ‘best’


'worse' zmienia się w ‘worst’


'less' zmienia się w ‘least’


‘more’ zmienia się w ‘most’

Spis zagadnień

previous page start next page