Gramatyka angielska

Typy przysłówków

Przysłówki stopnia (adverbs of degree):

Przysłówki stopnia pozwalają nam określić, z jaką siłą czy z jaką intensywnością mają miejsce opisywane przez nas wydarzenia. Przykłady przysłówków stopnia przedstawione są na poniższych przykładach:


The man drove really badly. - Ten człowiek prowadził naprawdę źle.


It was done perfectly. - To zostało zrobione perfekcyjnie.


Przysłówki sposobu (adverbs of manner):


Przysłówki sposobu pozwalają nam określić, w jaki sposób została wykonana opisywana przez nas czynność, tak jak ma to miejsce na przedstawionych poniżej przykładach:


You have to do it somehow! - Musisz to jakoś zrobić!


He run quickly. - On biega szybko.


Przysłówki miejsca (adverbs of place):


Przysłówki miejsca pozwalają nam określić, gdzie ma miejsce opisywane przez nas zdarzenie, tak jak ma to miejsce, w poniższych przykładach:


He should be somewhere around. - On powinien być gdzieś w pobliżu.


I’m down in the basement. - Jestem na dole w piwnicy.


Przysłówki częstotliwości (adverbs of frequency)


Przysłówki częstotliwości pozwalają nam określić jak sama nazwa wskazuje, z jaką częstotliwością dzieją się opisywane przez nas wydarzenia. Tak jak w poniższych przykładach:


I go to my doctor periodically. - Chodzę do lekarza okresowo.


He always gets up at six a.m. - On zawsze wstaje o szóstej nad ranem.


Przysłówki czasu (adverbs of time):


Ta grupa przysłówków pozwala nam na określenie czasu, w którym ma miejsce opisywana przez nas czynność. Przykłady tych przysłówków przedstawione są poniżej:


Yesterday I visited my grandma. - Wczoraj odwiedziłem swoją babcię.


I’ll call you tomorrow. - Zadzwonię do ciebie jutro.

Spis zagadnień

previous page start next page