Gramatyka angielska

Imperative

Formę 2 osoby trybu rozkazującego w języku angielskim tworzy się przez użycie samej formy podstawowej, czyli formy bezokolicznika bez to, np. mend, come, get, rush, run itd. Jedynie operatory to be, to have i to do mają formę trybu rozkazującego, tworzoną zupełnie regularnie: be, have, do.

Formę przeczącą trybu rozkazującego tworzymy przez dodanie przed formą czasownika pełnoznacznego operatora do i słówka not:

Do not come here.

Do not destroy any things.

Do not move.

Tak samo tworzą formę przeczącą trybu rozkazującego czasowniki to be i to have:

Do not be crazy.

Zasadniczo tryb rozkazujący w języku angielskim jest używany częściej niż w języku polskim. W instrukcjach użycie 2 osoby trybu rozkazującego byłoby w języku polskim niegrzeczne, natomiast w języku angielskim stosuje się tę formę w tej funkcji niezmiernie często. W celu znalezienia przykładów wystarczy zajrzeć do angielskich plików readme.

Tej samej formy używa się zarówno w odniesieniu do drugiej osoby liczby pojedynczej, jak i drugiej osoby liczby mnogiej. Tak więc np. come możemy tłumaczyć:

Przyjdź. Przyjdźcie. Niech pan przyjdzie. Niech pani przyjdzie. Niech państwo przyjdą. Niech panowie przyjdą. Niech panie przyjdą.

Spis zagadnień

previous page start next page