Gramatyka angielska

Wymowa amerykańska a brytyjska

Wymowa podana w tym programie jest wymową amerykańską. Dokładny układ znaków i zastosowany przez nas system transkrypcji omówione są w programie przy opcji wyświetlania wymowy – prosimy tam zajrzeć. Dotychczas najczęściej stosuje się w Polsce system zapisu wymowy brytyjskiej.

Tutaj omówimy tylko kilka najważniejszych różnic między wymową brytyjską a amerykańską, aby mogli się Państwo zorientować, czym różni się nasz zapis od stosowanego najczęściej dotychczas:

1. W wymowie amerykańskiej (poza wymową nowojorską) nie zanikło r w pozycji przed spółgłoską i na końcu wyrazu. Tak np. wyraz port wymawiany jest po brytyjsku [po:t] , a po amerykańsku [port].

2. Dźwięk [o] w hot i [a:] w father są wymawiane jednakowo, jako dźwięk bliski polskiemu a. Wskutek tego np. wyrazy balm i bomb wymawiane są identycznie, w wymowie brytyjskiej mamy [ba:m] i [bom].

3. Dwugłoskę [ou] w rope, loan wymawiamy mniej więcej jako "oł", w angielszczyźnie brytyjskiej dwugłoska ta jest wymawiana posrednio między "oł" a "eł".

4. W wielu wyrazach, w których w angielszczyźnie brytyjskiej stoi [a:] , np. pant, pass, staff, w USA wymawia się na ogół "ae", takie samo, jak w back czy lack.

5. W wyrazach typu cut, but, run nie wymawia się dźwięku bliskiego "a", ale samogłoskę neutralną podobną do zredukowanego e w Asia. Tym samym dźwięk ten w wyrazach Asia i cut oznacza się tym samym znakiem.

6. Dość często zamiast "i" pomiędzy y a i w story wymawia sie wysokie i. Podobnie np. w wyrazie dog można wymawiać o: , a nie szerokie a , które odpowiada krótkiemu brytyjskiemu o w hot.

7. Ponadto sporo wyrazów wykazuje indywidualne różnice wymowy.

Spis zagadnień

previous page start