Gramatyka angielska

Przymiotniki - wstęp

Przymiotniki są częścią mowy, która w języku angielskim, podobnie jak i w języku polskim, ma za zadanie opisywanie rzeczowników lub dostarczanie nam o nich informacji. Przymiotniki mogą być proste, pochodne lub złożone.

Niektóre z przymiotników dostarczają nam informacji faktycznych, dotyczących określonego rzeczownika. Możemy się dzięki nim na przykład poznać: wiek, rozmiar, kolor, wagę, kształt itp.

Inne przymiotniki natomiast określają indywidualne odczucia osób dotyczące tychże rzeczowników takie, jak chociażby: nice, horrid, beautiful, terrible, scary itp.

Powinniśmy zwrócić uwagę na fakt, że w języku angielskim przymiotniki nie zmieniają swojej formy niezależnie od tego, czy aktualnie opisywany przez nie rzeczownik jest rodzaju męskiego, żeńskiego, czy jest w liczbie mnogiej albo pojedynczej.

Poniżej przedstawiono kilka sposobów zastosowania przymiotników:


Jak już wcześniej zauważyliśmy, przymiotniki mogą być wykorzystane do wyrażenia opinii na dany temat. Służą temu takie przymiotniki jak: good, pretty, right, wrong, funny, light, happy, sad, full, soft, hard itp.

Tak jak może to mieć miejsce w przestawionych poniżej przykładach:

That was a good car. - To był dobry samochód.


She is really pretty girl. - Ona jest naprawdę ładną dziewczyną.


That is really funny. - To jest naprawdę śmieszne.


Przymiotniki mogą również zostać zastosowane do opisywania rozmiaru danego rzeczownika, służą do tego takie przymiotniki jak: big, small, little, long, tall, short, same as, itp.

Tak jak może to mieć miejsce w przedstawionych poniżej przykładach:


That's a big house. - To duży dom.


My cat have a long tail. - Mój kot ma długi ogon.


He need a tall ladder. - On potrzebuje wysokiej drabiny.


Za pomocą przymiotników możemy określić również wiek rzeczy, pojęć, czy osób. W tym celu użylibyśmy takich przymiotników jak: old czy young.

Podobnie jak ma to miejsce na poniższych przykładach:


That is an old car. - To jest stary samochód.


It's a young city. - To jest młode miasto.


Przymiotnikami możemy określić również kształt rzeczowników, których tenże przymiotnik dotyczy. Użyjemy w tym celu takich wyrazów jak: round, circular, triangular, rectangular, square, oval, itp.

Tak jak zostało to przedstawione na poniższych przykładach:


That sign is triangular. - Ten znak jest trójkątny.

He has a swimming pool in rectangular shape. - On ma basen w kształcie prostokąta.

Round table. - Okrągły stół.

Pisząc o zastosowaniu przymiotników trzeba nadmienić, że przymiotnik może przybrać formę orzecznika lub przydawki.

Spis zagadnień

previous page start next page