Gramatyka angielska

Concrete Nouns - rzeczowniki konkretne

Rzeczowniki konkretne są rzeczownikami, których używa się do określenia wszystkiego co można doświadczyć za pomocą zmysłów takich jak: dotyk, wzrok, smak, słuch czy węch. Concrete nouns, czyli rzeczownik konkretny jest przeciwieństwem abstract nouns, czyli rzeczników abstrakcyjnych.

Przykłady concrete nouns są zaznaczone pogrubioną czcionką:


The judge handed the files to the clerk.


Whenever they take the dog to the beach, it spends hours chasing waves.


The real estate agent urged the couple to buy the second house because it had new shingles.


As the car drove past the park, the thump of a disco tune overwhelmed the string quartet's rendition of a minuet.


The book binder replaced the flimsy paper cover with a sturdy, cloth-covered board.

Spis zagadnień

previous page start next page