Gramatyka niemiecka

Inne zaimki.

der – ten

dieser – ten

jener – tamten

solcher – taki

mancher – niektóry

jeder – każdy

alle – wszyscy

welcher – który

wer – kto

was – co

wessen – czyj

was für ein – jaki

man – forma bezosobowa, tłumaczony zwykle przez “się”

jemand – ktoś

etwas – coś

niemand – nikt

nichts – nic

irgendwer – ktoś

irgendwas – coś

irgendein -- jakiś


Odmiana zaimka der : der w znaczeniu „ten” odmienia się jak rodzajnik, z wyjątkiem Genitivu i Dativu liczby mnogiej.

MaskulinumFemininumNeutrumPlural
Nderdiedasdie
Gdessenderendessenderen/derer
Ddemderdemdenen
Adendiedasdie

Dieser, jener, solcher, mancher, jeder i welcher odmieniają się tak samo, podobnie do rodzajnika określonego der. Odmiana dieser.

MaskulinumFemininumNeutrumPlural
Ndieserdiesediesesdiese
Gdiesesdieserdiesesdieser
Ddiesemdieserdiesemdiesen
Adiesendiesediesesdiese

Spis treści