Gramatyka niemiecka

Infinitiv.

Bezokolicznik. Podstawowa, słownikowa forma czasownika. Bezokolicznik bez zu występuje po czasownikach: wollen, können, müssen, dürfen, sollen, mögen, helfen, hören, sehen, lassen, gehen, lernen, fahren, bleiben.

W innych sytuacjach zazwyczaj bezokolicznik poprzedzony jest słowem zu: zu kommen, zu haben. Czasowniki rozdzielnie złożone przyjmują -zu- między przedrostkiem a pozostałą częścią czasownika: aus-zu-fahren.

Spis treści

poprzednia strona następna strona