Gramatyka niemiecka

Przymiotnik: stopień wyższy.

Stopień wyższy przymiotnika tworzymy przez dodanie końcówki -er. Niekiedy jednosylabowe przymiotniki otrzymują przegłos: alt - älter. Przymiotniki zakończone nma -er, -el tracą -e- w stopniu wyższym:

schnell - schneller

jung - jünger

dunkel - dunkler

teuer - teurer

Spis treści

poprzednia strona następna strona