Gramatyka niemiecka

Samogłoski.

Wymowa samogłosek:

- a krótkie jak polskie a: fassen

- a długie jest bardziej tylne: Sahne

- ai wymawiamy aj: Hain, Main

- au wymawiamy jak w polskim “auto”

- ä krótkie jak polskie e i niemieckie krótkie e: Kälber

- ä długie jak polskie e, tylko wydłużone: Mähre, Fähre (taka jest wymowa według przepisów poprawnościowych, większość Niemców nie odróżnia jednak w mowie długiego ä od ścieśnionego długiego e)

- äu wymawiamy oj: Knäuel

- e krótkie jak polskie e: kennst, eng

- e długie jest bardziej ścieśnione (trochę jak w polskim “wieś”): Lehre

- e w sylabach nieakcentowanych, zwłaszcza końcowych wymawia się jak słabe, zredukowane ö: wohne, Sahne

- ei wymawiamy aj: klein, mein

- eu wymawiamy oj: Europa

- i krótkie wymawiamy jako dźwięk między polskim i a y: Spinne, Rinne

- i długie wymawiamy jak długie polskie i (lub jako ij): Igel

- ie wymawiamy jak długie polskie i (lub jako ij): Ziegel

- o krótkie jak polskie o: Hoffnung

- o długie jest bardziej ścieśnione: Mohn

- ö wymawiamy w ten sposób, że ustawiamy język do wymowy e, a wargi do wymowy o; ö długie jest bardziej ścieśnione; przykłady:

krótkie ö: können, Frösche

długie ö: gewöhnen

- u krótkie jest trochę niżej wymawiane od polskiego u: knurren

- u długie wymawiamy jak długie polskie u (lub jako ): Wuhne

- ü wymawiamy w ten sposób, że ustawiamy język do wymowy i, a wargi do wymowy u; ü długie jest bardziej ścieśnione; przykłady:

krótkie ü: Büsche

długie ü: fühlen

y w języku niemieckim wymawiamy zwykle tak samo jak ü.

Spis treści

poprzednia strona następna strona