Gramatyka niemiecka

Zaimek osobowy.

Zaimki osobowe:

ich -- ja

du – ty

er – on

sie – ona

es – ono

wir – my

ihr – wy

sie – oni, one

Sie – Pan, Pani, Państwo


Wyraz sie ma trzy znaczenia:
sie - ona : sie ist hier – ona jest tutaj (wtedy czasownik stoi w 3 osobie liczby pojedynczej)
sie - oni, one: sie sind hier – oni są tutaj (wtedy czasownik stoi w 3 osobie liczby mnogiej)
Sie – pan, pani, panowie, panie, państwo : Sie sind hier – pan / pani jest tutaj, państwo są tutaj.

Sie z wielkiej litery to forma grzecznościowa. Łączy się z 3 osobą liczby mnogiej, nawet wtedy, gdy zwracamy się do jednego pana czy pani : Sie kaufen – może znaczyć pan kupuje, pani kupuje, panowie kupują, panie kupują.
Odmiana zaimków osobowych jest omówiona na następnej stronie.

Spis treści

poprzednia strona następna strona