Gramatyka niemiecka

Konjunktiv Präsens.

Zastosowanie tej formy:

- w życzeniach,

- zastępuje tryb rozkazujący w 1 i 3 osobie,

- w mowie zależnej dla wyrażenia przytaczania cudzej wypowiedzi.

Odmiana:

SingularPlural
1machemachen
2machestmachet
3machemachen

We wszystkich osobach występuje -e-. Nie ma żadnych wymian samogłosek, a jedynie czasownik sein tworzy tę formę nieregularnie.
Konjunktiv Präsens czasownika sein:

SingularPlural
1seiseien
2sei(e)stseiet
3seiseien

Spis treści

poprzednia strona następna strona