Gramatyka niemiecka

Partizip I.

Jest to imiesłów czynny. Odpowiada on polskiej formie na -ący, -ąc. Tworzymy go przez dodanie -d do bezokolicznika:

machend, kommend, lernend, lächelnd.

Spis treści

poprzednia strona następna strona