Gramatyka niemiecka

Strona bierna: Vorgangspassiv.

Polskiej stronie biernej odpowiadają w języku niemieckim dwie formy. Pierwszą z nich, zwaną Vorgangspassiv, tworzymy przy użyciu czasownika werden + forma Partizip II:

er nimmt es > es wird genommen.

Forma ta wyraża czynność, odpowiada najczęściej polskiemu jestem, byłem itp. + czasownik niedokonany.

Nazwę sprawcy czynności poprzedzamy przyimkiem von, i odpowiadającym tutaj polskiemu “przez”.

Spis treści

poprzednia strona następna strona