Gramatyka niemiecka

Rodzajnik nieokreślony.

Występuje przed rzeczownikami. Informuje, że chodzi o przedmioty lub osoby nieznane, nieokreślone lub należące do jakiejś klasy. Nie występuje w liczbie mnogiej.

MaskulinumFemininumNeutrum
Neineineein
Geineseinereines
Deinemeinereinem
Aeineneineein

Spis treści

poprzednia strona następna strona