Gramatyka niemiecka

Rodzajnik określony.

Występuje przed rzeczownikami. Informuje , że chodzi o przedmioty lub osoby znane, bliżej określone lub już wymienione.

MaskulinumFemininumNeutrumPlural
Nderdiedasdie
Gdesderdesder
Ddemderdemden
Adendiedasdie

Warto zauważyć, że Akkusativ jest różny od Nominativu tylko w Maskulinum Singular (der zmienia się w den).
W Genitivie i Dativie Maskulinum i Neutrum mają identyczną formę: odpowiednio des i dem.

Przykłady : der Mann, die Frau, das Kind. W liczbie mnogiej : die Männer, die Frauen, die Kinder.
W Genitivie (czyj ? ) : das Haus des Mannes, der Frau , des Kindes, der Männer, der Frauen, der Kinder.
W celowniku (komu?): ich gebe das Buch dem Mann, der Frau, dem Kind, den Männern, den Frauen, den Kindern.
W bierniku (kogo?): Ich sehe den Mann, die Frau, das Kind, die Männer, die Frauen, die Kinder.

Spis treści

poprzednia strona następna strona