Gramatyka niemiecka

Konjunktiv II.

Wyraża życzenie, warunek, przypuszczenie, często odpowiada polskiej formie -bym, -byś.

Tworzenie:

forma Konjunktivu II czasowników regularnych równa jest formie Präteritum Indikativ:

Odmiana:

SingularPlural
1machtemachten
2machtestmachtet
3machtemachten

Czasowniki nieregularne przyjmują -e we wszystkich osobach oraz przegłos:

SingularPlural
1nähmenähmen
2nähmestnähmet
3nähmenähmen

Spis treści

poprzednia strona następna strona