Gramatyka niemiecka

Odmiana mocna.

Do odmiany mocnej należy większość rzeczowników rodzaju męskiego i nijakiego, a także kilkadziesiąt rzeczowników rodzaju żeńskiego.

Jej cechami są :

- końcówka -s lub -es w dopełniaczu liczby pojedynczej rodzaju męskiego i nijakiego,

- końcówki -e, -er, -s lub zerowa w liczbie mnogiej (często przegłos).

Maskulinum

SingularPlural
Nder Tischdie Tische
Gdes Tischesder Tische
Ddem Tisch(e)den Tischen
Aden Tischdie Tische

Neutrum

SingularPlural
Ndas Kinddie Kinder
Gdes Kindesder Kinder
Ddem Kind(e)den Kindern
Adas Kinddie Kinder

Femininum

SingularPlural
Ndie Mutterdie Mütter
Gder Mutterder Mütter
Dder Mutterden Müttern
Adie Mutterdie Mütter

Spis treści

poprzednia strona następna strona