Gramatyka niemiecka

Przymiotnik: odmiana mieszana.

Odmiana mieszana przymiotnika występuje po rodzajniku nieokreślonym ein (oczywiście tylko w liczbie pojedynczej) oraz po wyrazach: mein, dein , sein , ihr, Ihr, unser, euer, kein.

MaskulinumFemininumNeutrumPlural
N-er-e-es-en
G-en-en-en-en
D-en-en-en-en
A-en-e-es-en

Spis treści

poprzednia strona następna strona